II. évfolyam 2022/1.szám

Jelen szám az Eurázsia Szemle folyóirat első tematikus száma, melynek középpontjában Kelet-Ázsia áll. Az eurázsiai szuperkontinens koncepciójának kialakulásában egyértelműen Kelet-Ázsia gyors fejlődése játssza a legfontosabb szerepet. A kontinens egyik felén Európa eddig is a globális centrumhoz tartozott, s azzal, hogy Japán után Dél-Korea is szakított a félperiférikus helyzettel, majd Kína is erre az útra lépett, a Kelet is új centrummá válik. Ez megnöveli egyrészt a földrész nyugati és keleti vége közötti kapcsolatok intenzitását és súlyát, másrészt ezáltal hat a köztük lévő hatalmas területekre is. A két magterület – Nyugat-Európa és Kelet-Ázsia – „összenövése” hozhatja el a köztes régiók, s ezáltal Eurázsia felemelkedését. Reméljük, hogy a lapszámmal hozzájárulhatunk a Kelet-Ázsiával kapcsolatos hiteles ismeretek terjesztéséhez, a térség jobb megértéséhez, megalapozott politikai és gazdasági döntések meghozatalához. Egyre komplexebb világunkban érdemes vigyázó szemünket keletre (is) vetnünk.

%d