2022: A geopolitika által uralt világ

„Birodalom vagyunk, és amikor cselekszünk, saját valóságot teremtünk. És amíg maguk tanulmányozzák ezt a valóságot, […] mi újfent cselekedni fogunk, új valóságokat teremtve, és maguk azt is tanulmányozhatják. […] A történelem mozgatói vagyunk és maguk, maguk mind csak tanulmányozhatják, amit megteszünk.” Ezt egy amerikai tisztviselő mondta, újságíróknak, még 2004-ben, Ron Suskind 2004. október 17-én, a The New York Times-ban megjelent cikke szerint. A szuperhatalom újságíróját is meglepték ezek a szavak, pedig csak azt mondta az illető tisztviselő, hogy a világ vezető hatalma a helyzetéből fakadóan nem igazodik, nem alkalmazkodik, hanem kezdeményezhet és ezt meg is teszi.
2021-ben az USA felmondta a hidegháború vége óta fennálló világrendet, és új amerikai világrend alapítását hirdette meg. A felemelkedő hatalmak immár a második évtizede adnak hangot annak, hogy elutasítják az amerikai világrendet, mert annak működése hátrányos számukra. Ők olyan új világrendet akarnak, amelyben a világrendalakítói szerepen osztozhatnak. Azaz a kezdeményezés, az ellenőrzés joga és lehetősége a tét.

Ha érteni akarjuk a világrendért folyó nagyhatalmi küzdelmet, akkor meg kell ismernünk a nagyhatalmak gondolkodásmódját. Azonosítani kell tudni a világrend alakításában sarkalatos hatalmi, gazdasági folyamatokat és narratívákat. Nekünk, ütközőzónába tartozókként különösen fontos, hogy értsük a nagyhatalmak nézőpontját, gondolkodásmódját.
A világrendért folyó nagyhatalmi küzdelem mindenki számára átértelmezi a lehetőségeket, a prioritásokat és a globális térhasználatot. A hidegháború utáni világrend a világkereskedelemre alapult, és stratégiai függések szövedékét eredményezte.
Az interdependens világ ma zajló szétszaggatása rendkívüli mértékű és gyorsaságú alkalmazkodóképességet igényel az államok, a közösségek és az egyének részéről, anélkül, hogy látható volna, mikor és milyen formában stabilizálódik egy új viszonyrendszer. Annyi bizonyos, hogy minden körülmények között új világrend következik, megváltozó erőviszonyokkal és új világgazdasági mintázattal.
Tanulmánykötetünk az amerikai és az orosz hatalomszemléletet és világrend felfogást, a változó világrend világgazdasági folyamatait és az egyének lehetséges szerepkörét, sajátos aktivitását elemzi korunk információs társadalmában. A Geopolitikai Kutatócsoport e négy szempont alapján vizsgálja a nagyhatalmi szándékokat és stratégiákat, s ezek alapján vázolja fel az általuk teremtett új valóságokból fakadó változásokat és trendeket.

A teljes könyv a Letöltés gombra kattintva érhető el:

%d bloggers like this: