Recent geopolitical trends in Eurasia

Jelen kötet öt tanulmányt tartalmaz, melyek szerzői különféle kutatási területekkel rendelkezne, így biztosított, hogy a könyv átfogó képet adjon Eurázsiáról, különös tekintettel Kínára, Japánra, az EU-re, Üzbegisztánra és Németországra.

A kötet első fejezete a geopolitika néhány alapvető definícióját eleveníti fel számunkra, majd a szerző áttér a geopolitika és a geoökonómia kapcsolatának témájára, amely főleg az utóbbi évtizedekben lett különösen szembetűnő és szoros, majd nagyvonalakban felvázolja a világ geopolitikai és geogazdasági változásait az elkövetkező évtizedekben. A második fejezet Kínáról szól, amely fontos szerepet tölt be Ázsiában és Eurázsia felemelkedésében. Főként azt vizsgálja, hogy a kínai civilizációs állam narratívája a stratégiai kultúra hagyományaival kombinálva eredményezett-e új geopolitikai dimenziókat, és bemutatja, hogy a fejlesztő civilizációs állam és a stratégiai kultúra narratívái hogyan jelentenek veszélyt és bizonytalanságot a nemzetközi kapcsolatok transzregionális kontextusában. A kötet harmadik fejezetének célja Japán és az EU közép-ázsiai szerepvállalásainak feltárása, valamint a Japán és az EU közös jellemzőinek megfigyelése. A negyedik fejezet Üzbegisztánba kalauzolja az olvasót, és Mirziyoyev elnökségének egyes belpolitikai vonatkozásait vázolja fel. A kötet ötödik és egyben utolsó fejezete a 2021. szeptember 26-án megtartott német választásokról és annak a kínai-német kapcsolatokra gyakorolt lehetséges hatásáról szól, valamint egy külön részben részletesen kitér Kína megítélésére a német közvéleményben.


The volume contains five chapters on various aspects of Eurasia’s recent geopolitical trends, and the authors of the book come from different institutes with various research fields which ensure that the book offers a comprehensive view of Eurasia, while special emphasis was put on China, Japan, EU, Uzbekistan and Germany.

The volume’s first chapter gives us a reminder of some basic definitions of geopolitics then the author proceeds to the topic of the relationship between geopolitics and geoeconomics, which has been especially noticeable in recent decades. This chapter gives a broad outline of the geopolitical and geoeconomic shifts in the world in the coming decades. The second chapter is about China which has an important role in Asia and the rise of Eurasia. This chapter examine whether the narrative of the Chinese civilization state, combined with the traditions of strategic culture, has resulted in new geopolitical dimensions and demonstrates how the narratives of the developer civilization state and strategic culture pose a source of danger and uncertainty in the transregional context of international relations. The volume’s third chapter has an intention of exploring Japanese and EU engagements in Central Asia and observing the common features shared by Japan and the EU. The fourth chapter leads the reader to Uzbekistan and tend to cover certain domestic political aspects of the Mirziyoyev presidency. The volume’s last chapter, the fifth one is about the German elections held on September 26, 2021, and its possible impact on Sino-German relations including also a special section which deals with the public perception of China in Germany.

%d