Rólunk

Az Eurázsia Központ küldetése

Eurázsia alatt az Európa és Ázsia által alkotott szuperkontinenst értjük, amely geológiai értelmezésben egy kontinensnek minősül. A politikai, gazdasági és kulturális heterogenitás ellenére a geopolitikában Eurázsia fogalma a kezdetektől számítva komoly jelentőségre tett szert. A 2000-es évektől kezdve a régió jelentősége ezen túlmenően is megnövekedett, ezért beszélhetünk ettől kezdve egy eurázsiai korszak kialakulásáról, melynek során a gazdasági, politikai, katonai hatalom egyre inkább Kelet felé tolódik, miközben az Atlanti-óceán térsége elveszíti központi súlyát. Ezzel párhuzamosan egy új, többközpontú világrend van kialakulóban, ahol a konnektivitás és a komplexitás révén Európa és Ázsia egysége új értelmet nyer, a 21. század pedig Eurázsia évszázada lehet.

Alkalmazkodva a fentebb említett geopolitikai változásokhoz, a  Magyar Nemzeti Bank támogatásával létrejött az Eurázsia Központ, amely az eurázsiai térség geopolitikai megközelítésű tudományos vizsgálatának magyarországi központja kíván lenni. A központ kutatásainak fókuszában a világ legnépesebb és leggyorsabban fejlődő régiójának geopolitikai, gazdasági, társadalmi folyamatai állnak, különös tekintettel az olyan integrációs törekvésekre, mint Kína Övezet és út kezdeményezése.

A Központ amellett, hogy kutatásokat folytat a területtel kapcsolatban, fórumot teremt a tudományos eredmények megosztására és a véleménycserére, egyúttal hozzájárul az eurázsiai térséggel kapcsolatos gazdasági és politikai döntések megalapozásához, részt vesz a nemzetközi tudományos életben. Összeköti a térség különböző részterületeivel foglalkozó szakembereket, támogatja az interdiszciplináris kutatásokat, egyben elősegíti a Kínával, Oroszországgal, Közép-Ázsiával és a szomszédos régiókkal kapcsolatos ismeretek terjesztését, ezzel is hozzájárulva hazánk és Közép-Kelet-Európa kapurégióvá válásához.

Mindezek érdekében az Eurázsia Központ

  • kutatásokat folytat az eurázsiai szuperkontinens különböző aktuális geopolitikai kérdéseivel kapcsolatban;
  • könyveket, saját tudományos folyóiratot (Eurasian Review) és tanulmányokat publikál;
  • konferenciákat, workshopokat, webináriumokat szervez;
  • a honlapján mindenki számára elérhető és közérthető cikkekkel hívja fel a figyelmet az aktuális történésekre;
  • a régiót kutató elismert szakemberekkel folytatott beszélgetéseket podcast-ek formájában teszi hozzáférhetővé a közönség számára;
  • kutatói rendszeres médiaszerepléseik révén részt vesznek a közvélemény elfogulatlan tájékoztatásában;
  • a térséggel foglalkozó meghatározó külföldi folyóiratok cikkeiből heti rendszerességgel készít hírszemlét;
  • nemzetközi kutatásokban, kutatói hálózatokban vesz részt (pl. Fudan Egyetem);
  • kutatói révén szerepet vállal felsőoktatási intézmények különböző oktatási programjaiban;
  • elemzéseivel, értékeléseivel támogatja a politikai döntéshozatalt.

A Központ törekszik arra, hogy eredményes együttműködést alakítson ki más magyarországi és külföldi intézményekkel, vendégkutatókat fogad, közös kutatásokat kezdeményez, kommunikációs platformokat teremt.

Az intézmény fontos törekvése, hogy a nemzetközi és hazai kutatások legfrissebb eredményei hazánkban is eljussanak a széles nyilvánossághoz, emelkedjék a térséggel kapcsolatos általános tudásszint, az ismeretanyag pedig beépüljön a politikai-gazdasági döntésekbe. Tevékenységével az Eurázsia Központ az érintett tudományágak fejlődéséhez is hozzájárul, miközben a gyakorlatban is hasznosítható ismeretekkel gazdagítja tudásunkat, elősegítve Magyarország és az eurázsiai térség közötti politikai, gazdasági és kulturális kapcsolatok elmélyülését.

%d bloggers like this: