Regional Integration in Eurasia

Habár a kötet olvasói a feltörekvő Eurázsia regionális integrációjáról olvashatnak, ez a kötet ennél sokkal többet tud nyújtani. Nemcsak az új, kialakulóban lévő világrend gazdasági vonásai jelennek meg benne, hanem a szerzők rávilágítanak a modern világunkban uralkodó folyamatok mozgatórugóira és korunk trendjeire. Olyan témákat feszegetnek, amelyek fontos kérdésekre reflektálnak és a hazai tudományos életben mindezidáig kevesebb visszhangot kaptak, de ha korábban mégis értekeztek róluk, akkor biztosan nem az úgynevezett Eurázsia-koncepció szemszögéből tették mindezt. Összességében elmondható, hogy a könyvben szereplő tanulmányok korszerű, releváns és színvonalas beszámolót nyújtanak a kortárs eurázsiai ügyekről, amelyek áttanulmányozása után a kötetben tárgyalt kérdések egészen más megvilágításba helyezhetők.

Ami a konkrét tanulmányokat illeti, Recskó Márk, a „Theories and Ideas on Implementation Options of the Regional Integration in Eurasia” című írásában az eurázsiai integráció múltbeli és jelenkori forrásait vizsgálja és foglalja össze.

Leonardo Zanatta, a „Dugin, Iran, and the EAEU: Understanding Russian-Iranian Relations Under a Neo-Eurasianist Perspective” című munkájában Alexander Dugin geostratégiai elméleteinek értelmezésével vizsgálja az orosz-iráni kapcsolatokat.

Madina Igibajeva, a „Riot or Regime-Change Attempt in Kazakhstan: Causes and Consequences” című munkájában a Kazahsztánban 2022. január 2-án kezdődött tiltakozásokat tárgyalja, és kifejti, hogy a tüntetők gazdasági igényeit idővel politikai követelések váltották fel.

Sashalmi Ádám, a „The Central European Initiative an Italian Approach to Geoeconomic Influence” című tanulmányában a multilaterális együttműködés körülményeit, geopolitikai és geogazdasági funkcióját vizsgálja.

Tárik Meszár, a „The Growing Cooperation Between Iraq and China” című tanulmányában az „Övezet és út” kezdeményezés iraki vonatkozásait, valamint az Irak és Kína közötti együttműködés erősödését vizsgálja.

Sirin Abusalha, a „Women’s Representation in Politics: A Comparison Study Between Women’s Participation in Politics in Palestine & Hungary” című írásában kifejti, hogy a nemek közötti egyenlőség előmozdítása és a nők szerepének erősítése egy kiemelkedően fontos cél.

Hálásak vagyunk az MNB (Magyar Nemzeti Bank) és a Neumann János Egyetem támogatásáért, nélkülük ez a kötet nem jöhetett volna létre.

Reméljük, hogy ezt a könyvet értékes hozzájárulásnak fogják tekinteni az eurázsiai regionális integráció megértéséhez, valamint Eurázsia növekvő fontosságának felismeréséhez!

A teljes angol nyelvű kötet innen tölthető le:

%d