Eurázsia Magazin

A magazin elérhetőségéről kérjük érdeklődjenek a Neumann Lapkiadó és Kommunikációs Kft.-nél a neumannlapkiado@uni-neumann.hu email címen.

A negyedévente megjelenő Eurázsia Magazin életre hívásában egy napjainkban is zajló jelentős változás játszik szerepet, a 21. század kezdetén ugyanis szemtanúi lehetünk egy új világrend kialakulásának. E változásról számos nyugati politikus, vezető közgazdász és neves kutató is úgy vélekedik, hogy ennek során a világgazdaság gravitációs súlypontja Ázsiába tolódik, így a korszak Ázsia évszázadává válik. Az elmúlt két évtizedben új, globális jelentőségű gazdasági térségek, hatalmi központok alakultak ki, főként Ázsiában ezzel együtt pedig Eurázsia jelentősége is egyre növekszik és ezzel pedig kezdetét vette az eurázsiai korszak.

Az átalakuló világrend nyomán beköszöntő új korszakkal földrészek és régiók új szereplői kerülnek előtérbe, éppen ezért is érdemes mindenkinek megismernie, tanulmányoznia az ázsiai kultúrát, politikát és az ázsiai gazdaság fejlődését. Az Eurázsia Magazin alapvető célja, hogy a sokszor egyoldalú megközelítést alkalmazó nyugati hírekkel szemben teret adjunk az ettől eltérő nézőpontoknak, bemutassuk és megismertessük a keleti megközelítéseket és ezzel lehetőséget nyújtsunk a napjainkat jellemző folyamatok kiegyensúlyozottabb bemutatására. E törekvésünkben nem kisebb gondolkodók, mint Seneca mutat nekünk példát, aki szerint „hallgattassék meg a másik fél is”. Ugyancsak fontos elméleti háttérrel szolgálhatnak e munkához a kínai ókori stratéga, Szun-Ce tanításai:„…aki ismeri az ellenséget és ismeri önmagát, száz csatában sem kerül veszélybe”.

A magazinban az Eurázsiával foglalkozó elemzések mellett, olyan szakértőkkel olvasható interjú, mint Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke, vagy Parag Khanna geopolitikai szakértő. Emellett Eurázsiáról és Ázsiáról szóló könyvek ajánlóit is megtalálja az olvasó, illetve további érdekességeket változó világunkról, a selyemútról, de a sportról vagy a múltról. A magazin, elnevezéséhez híven egy olyan sokoldalú olvasmány, amelyben minden érdeklődő olvasó megtalálhatja a maga számára legérdekesebb témákat.

A magazinnal kapcsolatban további információ az Eurázsia Magazin weboldalán, a  https://eurazsiamagazin.hu/ címen található.

Impresszum:

  • Főszerkesztő: Petán Péter
  • Felelős szerkesztő: Őry Mariann
  • ISSN 2786-3859 (Nyomtatott)
  • Kiadó székhelye: 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.
  • Felelős kiadó: Horváth Levente ügyvezető
  • Képszerkesztő: Hegedűs Róbert
  • Olvasószerkesztő: Koskocki Erika
  • Nyomdai kivitelezés: Pharma Press Nyomdaipari Kft.
  • Kiadvány tördelés: Kónya Anita
  • Grafika: Érsek-Csanádi Alexandra

Megjelent számok:

%d