A kínai filmturizmus fejlődése, avagy Magyarország lehetőségei a kínai turisztikai piacon

Szerző: Horváth Levente (2019). A kínai filmturizmus fejlődése, avagy Magyarország lehetőségei a kínai turisztikai piacon. In: Turizmus, Fogyasztás, Generációk Tanulmánykötet (szerk. Dr. Gonda Tibor, Dr. Raffay Zoltán). Pécs, PTE, 2019. 293-302. oldal – https://ktk.pte.hu/sites/ktk.pte.hu/files/images/news/2019/09/Tan_kotet_Nemz_Turizmus_Konf_II.pdf

Kína 2018-ban ünnepelte az 1978-as Deng Xiaoping kínai állami vezető nevéhez kötött „Reform és Nyitás” politika 40. évfordulóját. Az elmúlt 1 évben Kína számos platformon mutatta be, hogy az elmúlt 40 év során mekkora fejlődésen ment keresztül és ez a továbbiakban is folytatódik.
Így van ez a turizmusban is. A Kínai Turisztikai Hivatal által publikált statisztika szerint 2018-ban közel 150 millió kínai turista utazott külföldre, akiknek egyre magasabb az igénye is, ezáltal a kínai turisztikai piac újabb és újabb turisztikai ágazatokat termel ki.
A kínai gazdaság gyors fejlődésének és a digitalizációnak köszönhetően Kínában mára a filmturizmus lett az egyik legdinamikusabban fejlődő turisztikai ágazat, amelynek eredményeként egyre több kínai filmet, sorozatot vagy szórakoztató műsort kifejezetten a filmturizmus jegyében forgatnak.
Tanulmányomban a kínai turizmusról szóló rövid áttekintést követően bemutatom a filmturizmus szerepét, és egyes kínai filmekkel kapcsolatban annak hatásait Kínában, végezetül megvizsgálom Magyarország lehetőségeit a kínai filmturizmus szempontjából.

Leave a Reply

%d