Magyar–kínai pénzügyi kapcsolatok a kezdetektől napjainkig

Szerző: Horváth Levente (2020). Magyar–kínai pénzügyi kapcsolatok a kezdetektől napjainkig. In: Külügyi Szemle 2020. nyár, XIX. Évfolyam, 2. szám, 76-100. oldal – https://kki.hu/wp-content/uploads/2020/12/05_Horva%CC%81th-Levente.pdf

Magyarország és Kína diplomáciai kapcsolatfelvételének 70. évfordulóját ünnepeltük 2019-ben. Az eltelt időszakban számos politikai, gazdasági és társadalmi változáson ment keresztül a két ország, de a baráti viszony a mai napig megmaradt közöttük. A magyar–kínai kapcsolatok minden területen dinamikusan fejlődtek, így a pénzügyek terén is, amely mára az egyik legnagyobb húzóerővé vált a két ország relációjában és a „keleti nyitás” politikájában. Tanulmányban ezért bemutatom a magyar–kínai pénzügyi kapcsolatok alakulását, egészen a kezdetektől. A történelmi áttekintés során négy korszakra osztottam az elmúlt hetven évet, amelyeket részletesen ismertetek. A magyar és kínai források tanulmányozása során fellelt számos érdekesség közül is többet megosztok az olvasókkal.

Leave a Reply

%d bloggers like this: