FELHÍVÁS TANULMÁNYÍRÁSRA – Regional integration in Eurasia


Örömmel várjuk azok jelentkezését, akiknek kutatási területe vagy érdeklődési köre e témához kapcsolódik.

Vitathatatlan, hogy az eurázsiai régióban erősödő regionális együttműködésre van szükség. Az elmúlt években számos zászlóshajó kezdeményezés indult, köztük az Eurázsiai Gazdasági Unió, az Övezet és Út, a Regionális Átfogó Gazdasági Együttműködés, a 16+1 együttműködés stb., ugyanakkor nem ismerjük ezeknek az integrációs formáknak a világkereskedelemre gyakorolt együttes hatását. Az erősödő integráció egyrészt azzal indokolható, mert a közép-ázsiai országok esetében továbbra is jelentős az ebből eredő kiaknázatlan gazdasági haszon, másrészt a kereskedelmi és befektetési kapcsolatok diverzifikációja ésszerű válasznak tűnik a növekvő geopolitikai feszültségek mentén jelentkező fenyegetések mérséklésére. Ezek a fenyegetések rendkívül nyilvánvalók, amennyiben az országok aszimmetrikus kapcsolatokat ápolnak.

Olyan tanulmányok benyújtására számítunk angol nyelven, amelyek a következő kérdésekre keresik a választ:

 • Mennyire fontos a regionális integráció Eurázsiában?
 • Milyen típusú integráció válik fontossá ebben a régióban?
 • Mi a szerepe az Övezet és Út Kezdeményezésnek?
 • Mi a kapcsolat az Eurázsiai Gazdasági Unió és az Övezet és Út kezdeményezés között?
 • Milyen hatással lehet a Regionális Átfogó Gazdasági Együttműködés a régióra?
 • Mennyire képes Közép-Ázsia még nagyobb integrációra?
 • Milyen kihívásokat jelent az EU és a kialakulóban lévő regionális integrációk és kezdeményezések közötti együttműködés?
 • Hogyan látják Eurázsia regionális integrációját a világ más részein, és milyen válaszok születtek?

A tanulmányok benyújtásával kapcsolatos tudnivalók:

 • A kivonat (legfeljebb 350 szavas absztrakt) leadásának határideje: 2022. március 7.
 • Az absztraktok elfogadásának határideje: 2022. március 11.
 • A végleges tanulmány benyújtásának határideje: 2022. május 27.
 • A kéziratokat e-mailen várjuk, MS word formátumban.
 • A tanulmányok hossza: 5000-7000 szó.
 • A szerzőknek szigorú tudományos követelményeket kell betartaniuk. A plágium bármilyen formában összeegyeztethetetlen a kutatási etikával és értékeinkkel.

Az elfogadott tanulmányok a The Eurasia Series tanulmánykötet-sorozat részeként elektronikus és nyomtatott formában is megjelennek. A megjelentetett tanulmányok szerzői számára bruttó 50 000 Ft honoráriumot biztosítunk.

A tanulmányokat az eurasiacenter@uni-neumann.hu címre várjuk.


CALL FOR PAPERS

“Regional integration in Eurasia” to which gladly invites researchers whose publications and interests are closely related.

There is no doubt that more regional cooperation is needed in the Eurasian region. In recent years, flagship initiatives such as the Eurasian Economic Union, the Belt and Road, Regional Comprehensive Economic Cooperation, 16+1 cooperation, etc. have emerged, but we do not know the combined impact of these forms of integration on world trade. The need for greater integration can be explained in two ways. First, the untapped potential for more economic gains is obvious in the case of Central Asian countries, and second, diversification of trade and investment relations seems to be a reasonable response to mitigate threats in the face of increasing geopolitical tensions. These threats are very evident when countries are involved in asymmetric relations.

The call seeks papers that investigate the following aspects:

 • How important is regional integration in Eurasia?
 • What kind of integration is becoming important in this region?
 • What is the role of the Belt and Road Initiative?
 • What is the relationship between the Eurasian Economic Union and the BRI?
 • What impact could the RCEP have on the region?
 • To what extent is Central Asia capable of greater integration?
 • What are the challenges of cooperation between the EU and emerging regional integrations and initiatives?
 • How is Eurasia’s regional integration perceived in other parts of the world and what responses have been made?

Details of the submission:

 • The deadline for submission of an abstract with no more than 350 words: March 7, 2022
 • The acceptance of the abstracts: March 11, 2022
 • The deadline for the submission of the full paper: May 27, 2022
 • Manuscripts should be submitted in Microsoft Word format via email.
 • The length of the paper should be between 5,000 and 7,000 words.
 • Authors should observe high academic standards. Plagiarism in any form is incompatible with research ethics and our values.

After submission and acceptance of the paper, the papers will be published in the Eurasia Book Series both electronically and in printed form.

Please send your paper to eurasiacenter@uni-neumann.hu

Leave a Reply

%d bloggers like this: