EURÁZSIA HAJNALA 2022 – Konferenciafelhívás

Az Eurázsia Központ második alkalommal hirdeti meg PhD, MA konferenciáját „Eurázsia hajnala” címmel, amelyre örömmel várja azokat a PhD, MA hallgatókat és minden jelentkezőt, akiknek kutatási területe vagy érdeklődési köre kapcsolódik a konferencia témájához.

Dátum: 2022. május 6., péntek

Időpont: 10:00 – 14:00

Helyszín: Budapest, Infopark sétány 1I. (további részletek a későbbiekben).

Konferencia nyelve: angol és magyar

Regisztrációs határidő: 2022. május 2., hétfő

Előadóként történő regisztráció egy a témában készített kibővített kivonat (300 és 500 szó között) fenti határidőre történő beküldésével lehetséges.

A kibővített kivonatokat ISBN-számmal ellátott kötetben a konferenciát követően kiadjuk.

A hatalmas eurázsiai kontinens gazdasági és politikai felemelkedése az elmúlt évtized egyik leginkább vitatott és kutatott témája a nemzetközi kapcsolatok, geopolitika és geoökonómia területén. Mint ahogy ez gyakran megtörténik ezekkel a fogalmakkal, az Eurázsia koncepciót komplexen és sokféleképpen értelmezik, és maga a kulcsfogalom is sokszor akár elmosódottá, homályossá válhat, ahogy a társadalomtudósok megpróbálják az új valóságot értelmezni. Ugyanakkor minden új periódus az intézményi, politikai és gazdasági keretek megújulásávall is jár, amely az elképzelések, koncepciók és célok újradefiniálását is jelenti.

Az Eurázsia Központ várja a térség felemelkedésének

1. gazdasági,
2. politikai,
3. technológiai,
4. pénzügyi és
5. infrastrukturális kérdéseit elemző előadásokat.

PROGRAMTERVEZET

10:00-11:45 Plenáris ülés

A konferencia az Eurázsia Központ gondozásában megjelenő tudományos folyóirat, az Eurázsia Szemle II. évfolyam 1. számának plenáris ülésen való bemutatásával kezdődik, majd szekcióelőadással folytatódik.

11:45-12:30 Állófogadás

12:30-14:30 Szekció előadások

A konferencián való előadás tartására, illetve nézői részvételre az alábbi címre várjuk a regisztrációkat: eurasiacenter@uni-neumann.hu

Leave a Reply

%d