Eurázsia Központ Elemzések 2022/22. – A gazdasági hadviselésről

Szerző: Faust Anita

Absztrakt

Az angolszász szakirodalomban régóta zajlik a vita arról, hogy a gazdasági szankciókat milyen esetben és hogyan lehet sikeresen alkalmazni. A kérdéskörnek aktualitást ad, hogy az Oroszország ellen 2022. február 24. óta – rövid idő alatt – bevezetett új szankciók sokasága ellenére az orosz gazdaság média által sugallt gyors összeomlása nem következett be. A gazdasági erőtényezők aszimmetrikus elrendeződése és az interdependencia következtében a szankcióknak nem csak a hatásával, de visszahatásával is indokolt foglalkozni. A tanulmány a gazdasági hatalom fogalma és a gazdasági kényszerítés szakirodalmi szempontrendszere alapján kínál adalékokat a jelenlegi gazdasági hadviselés jelenségeihez, világrendet átalakító következményeihez.

Kulcsszavak: gazdasági hatalom, gazdasági hadviselés, szankció, SWIFT, interdependencia, világrend

A teljes elemzés innen tölthető le:

Leave a Reply

%d bloggers like this: