Eurázsia Központ Elemzések 2022/24. – Az orosz világrend felfogás

Szerző: Andrékó Gábor

A Szovjetunió összeomlása után létrejött Oroszországi Föderáció jogutódja lett a megszűnt szuperhatalomnak, de a nemzetközi politikai térben játszott szerepe évtizedekig háttérbe szorult. Érdekérvényesítő ereje regionális hatalmi szintre korlátozódott, és az orosz vezetés elsődleges célja az volt, hogy az úgynevezett „közel-külföldön”, vagyis az egykori szovjet tagállamokban megállítsa a korábbi erős befolyásának folyamatos csökkenését. Oroszország ambíciói a nagyhatalmi státuszának helyreállítására Vlagyimir Putyin elnöki periódusai alatt fogalmazódtak meg, s a státusz helyreállításának utolsó fázisa a napjainkban zajló ukrán válság kapcsán teljesedhet ki. A tanulmány az orosz nagyhatalmi törekvéseket és a világrenddel kapcsolatos elképzelést a 2008-2022 közötti időszakban vizsgálja, mert ebben az időszakban erősödött meg látványosan a neo-orosz külpolitika, és ekkor következett be az orosz állam területbővülése is.

A tanulmány hipotézise szerint az orosz világrend felfogás a multipoláris világ kialakulását vizionálja, amelynek megvalósulását elméleti szempontól a rendszeresen frissített külpolitikai és nemzetbiztonsági koncepciókkal, gyakorlati szempontból pedig aktív külpolitikai szerepvállalással segíti elő.

Kulcsszavak: hatalom koncentráció, többpólusú világrend, Pax Americana, stratégiai háromszög, globalizáció

A teljes elemzés innen tölthető le:

Leave a Reply

%d