A soft power és a harc az új világrendért – Az USA 2022 októberi nemzetbiztonsági stratégiájának elemzése

Az elemzést készítette: Faust Anita

Absztrakt

A soft power fogalma a hidegháború lezárultakor hódította meg a nemzetközi kapcsolatok elméleteit. Ma, a világrend alakításáért folyó nagyhatalmi versengés közepette ismét előtérbe kerül, ezúttal a nagyhatalmi versengés által meghatározott geopolitikai kontextusban. Sarkalatos kérdéssé vált, hogy kinek mely világrendi ajánlat vonzóbb, hihetőbb és megfizethetőbb. A tanulmány a soft power fogalmi és történeti áttekintése után az Egyesült Államok új világrend alapítását célzó, 2022 októberében megjelent nemzetbiztonsági stratégiáját dolgozza fel. Az elemzés az Egyesült Államok 1990 óta megjelent nemzetbiztonsági stratégiáival, valamint a többpólusú világrendet szorgalmazó 2021-es BRICS és 2022-es Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) deklarációkkal veti össze a dokumentumot. Az amerikai stratégia éles fordulattal a hidegháború vége óta felépített világkereskedelem folytatása helyett a fejlett technológiájú ipari hatalmak versenyét hirdeti meg, továbbá új ajánlatot tesz azoknak, akik mellé állnak a többpólusú világrendet ösztönző hatalmakkal szemben. Újfent világvezetői szerepét megszerzett vezetői tapasztalatával legitimálja, illetve a követőkért folyó nagyhatalmi versenyben toleranciát és nyitottságot ígér azoknak, akik az amerikai világrend újraalapításában segítik. A dokumentum kifejezetten a riválisok inkluzivitást és szuverenitást hangsúlyozó világrendajánlataira adott válaszként értelmezhető.

Kulcsszavak: soft power, világrend, USA, BRICS, SCO, inkluzivitás, Globális Dél

A teljes elemzés innen tölthető le:

Leave a Reply

%d bloggers like this: