Eurázsia Központ Elemzések 2023/10. – Új megközelítés a délkelet-ázsiai regionális kormányzásban, mint válasz a negyedik pari forradalomra

Az elemzést készítette: Szakáli Máté

Absztrakt

Jelen elemzés a negyedik ipari forradalomnak (4IF) a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségére (ASEAN), mint gazdasági integrációs intézmény reformszükségletére gyakorolt hatását vizsgálja. Az írás alapvetése, hogy a 4IF technológiái páratlan gazdasági előnyöket és kihívásokat generálnak, például az országok számára a hagyományos fejlődési és integrációs utak megugrásának lehetőségeit. A leíró jellegű, kvantitatív módszertan alapján dolgozó elemzésnek a következtetése, hogy a 4IF kihívásainak kezeléséhez és a benne rejlő lehetőségek megragadásához az ASEAN-nak a politika és a szabályozás kialakításának új típusú megközelítésére és magasabb szintű intézményesültségre van szüksége.

Kulcsszavak: negyedik ipari forradalom, ASEAN-mód, regionális gazdasági integráció, szakpolitikai javaslatok

A teljes elemzés innen tölthető le:

Leave a Reply

%d bloggers like this: