Eurázsia Központ Elemzések 2023/19.-Üzbegisztán és a posztszovjet integrációs folyamatok I. Iszlam Karimov elnöksége

Az elemzést készítette: Kosztur András, a XXI. Századi Intézet vezető kutatója, az Eurázsia Központ külső szakértője

Absztrakt

A függetlenné válás után Üzbegisztán előtt is felmerült annak kérdése, hogy megtalálja helyét a világ többi országa között, és kialakítsa a többi volt szovjet állammal való kapcsolatának új formáit. A volt Szovjetunió területén számos integrációs projekt jött létre, amelyek közül a legtartósabbnak az Eurázsiai Gazdasági Unió megteremtésével végződő gazdasági integráció, és a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetén belüli katonai együttműködés bizonyult. Üzbegisztán időről időre mindkét integrációs folyamatban és együttműködésben részt vett, végül többvektorú politikájának fenntartása érdekében Iszlam Karimov elnökségének végére mindkét szervezettől távolabb került.

Kulcsszavak: Üzbegisztán, Eurázsiai Gazdasági Unió, Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezet, posztszovjet integráció

Az elemzés innen tölthető le:

Leave a Reply

%d bloggers like this: