Eurázsia Központ Elemzések 2023/27.-India és Japán biztonsági partnersége a 21. században

Az elemzést készítette: Klemensits Péter

Absztrakt

India és Japán harmonikus partnerséget ápol egymással, melynek jegyében az utóbbi években a védelmi együttműködés is megerősödött a felek között, amit elsősorban Kína felemelkedése motivált. Amint azt a világban lejátszódó események is mutatják a két ország külpolitikai-biztonságpolitikai stratégiájában vannak vitás kérdések, ennek ellenére az együttműködés bővítésére lehetőség kínálkozik, legfőképpen az ázsiai és a csendes-óceáni régió geopolitikai átalakulásának kontextusában. Az elemzés célja, hogy röviden áttekintse a két állam biztonsági kooperációját a hidegháború után, jelentős figyelmet szentelve az aktuális eseményeknek.

Kulcsszavak: India, Japán, Indo-Csendes-óceán, védelmi kapcsolatok, külpolitika, geopolitika

Az elemzés innen tölthető le:

Leave a Reply

%d bloggers like this: