Eurázsia Központ Elemzések 2023/28.-Szabadkereskedelem és gazdaságpolitikai reform:RCEP és Indonézia

Az elemzést készítette: Szakáli Máté

Absztrakt

Indonézia aktív és számottevő szerepet játszott a Regionális Átfogó Gazdasági Partnerségről (RCEP) folytatott tárgyalások kezdeményezésében és lebonyolításában. Jelen elemzés, magyarázó jellegű, kvázi esettanulmányként azt kutatja, hogy az RCEP milyen hatással lehet az indonéz kormányzat gazdaságpolitikai reformprogramjára, illetve, hogy a jelenlegi reformmenetrend mennyiben növelheti az RCEP az indonéz nemzetgazdasági fejlődés szempontjából számottevő előnyei tényleges kiaknázásának a valószínűségét. Az elemzés végkövetkeztetése, hogy az RCEP előnyeinek megvalósítása és a hazai reformprogram eredményessége is jelentős mértékben attól függ, hogy Jakarta képes lesz-e összhangba hozni a reformokat a megállapodásban vállalt kötelezettségeivel.

Kulcsszavak: szabadkereskedelem, RCEP, gazdasági reform, Widodo, Indonézia, ASEAN

Az elemzés innen tölthető le:

Leave a Reply

%d bloggers like this: