Eurázsia Központ Elemzések 2023/30.-Indonézia, mint célország a külföldi működőtőke számára 2023 tavaszán

Az elemzést készítette: Szakáli Máté

Absztrakt

2021. március 4-i hatállyal új elnöki rendelet került bevezetésre Indonéziában a közvetlen külföldi tőkebefektetésekre vonatkozóan, amelyet a köznyelvben „új listának” vagy „pozitív befektetési listának” neveznek, és amely a korábbi „negatív lista” helyébe lépett. A rendelet célja, hogy növelje az Indonéziába irányuló működőtőke-befektetések volumenét, valamint diverzifikálja azok forrását és helyi ágazatközi megoszlását, határozottan megnyitva az üzleti területeket a helyi és a külföldi kkv-k és nagyvállalatok tőkéje előtt. Jelen elemzés két összefüggő kérdésre keresi a választ: a rendelet és a kedvező attribútumai ellenére miért nem számít vezető FDI-célországnak Indonézia?; illetve, hogy e téren milyen változást jelenthet a pozitív befektetési lista, mint mechanizmus bevezetése? A kérdések megválaszolásához az elemzés leíró jelleggel ismerteti és értékeli a pozitív befektetési lista bevezetését meghatározó gazdasági hátteret és racionalitást, továbbá áttekinti a pozitív lista az üzleti tervezést megkönnyíteni hivatott kategorizálási rendszerét.

Kulcsszavak: Indonézia, FDI, reform, beruházási környezet

A teljes elemzés a Letöltés gombra kattintva érhető el:

Leave a Reply

%d bloggers like this: