Gazdasági és politikai döntések megalapozásában is segít a Corvinuson megalakult Eurázsia Központ

Forrás: Profit Line

Stratégiai fontosságú, új kutatóközponttal bővül a Budapesti Corvinus Egyetem. Az Eurázsia Központ elsődleges célja, hogy nemzetközi kutatásaival hozzájáruljon a térséggel kapcsolatos gazdasági és politikai döntések megalapozásához, együttműködéseket alakítson ki más hazai és külföldi intézményekkel, továbbá folyamatos tájékoztatást nyújtson a világ legnépesebb és leggyorsabban fejlődő régiójának aktuális híreiről.

A Corvinus Egyetemen megalakult Eurázsia Központ kutatásainak fókuszában a régió geopolitikai, gazdasági, társadalmi folyamatai állnak, különös tekintettel olyan integrációs törekvésekre, mint például Kína Övezet és útkezdeményezése. Kína „új selyemútként” is ismert projektjének célja, hogy az eurázsiai kereskedelmi infrastruktúra fejlesztésével lehetővé tegye a térség dinamikus gazdasági növekedését.
 
„Napjainkban egy olyan világrendi átalakulásnak lehetünk szemtanúi, ahol a jelek szerint egy új, többközpontú vezetés van kialakulóban, ezzel egyidejűleg pedig Európa és Ázsia egysége új értelmet nyer, vagyis a 21. század lehet Eurázsia évszázada. Az Eurázsia Központ legfőbb küldetése éppen ezért ennek a térségnek a megfigyelése, kutatása, amivel nemcsak a döntéshozók munkáját kívánjuk segíteni, hanem hiteles tájékoztatást szeretnénk adni a magyar lakosság számára az elénk táruló lehetőség jobb megértésére.” – mondta Horváth Levente, az Eurázsia Központ igazgatója.

A Corvinuson megalakult Eurázsia Központ amellett, hogy kutatásokat folytat a „szuperkontinens” aktuális kérdéseivel kapcsolatban, fórumot teremt a tudományos eredmények megosztására, véleménycserére, és kutatói révén részt vesz a nemzetközi tudományos életben is. A Központ fontos célja továbbá az ismeretterjesztés, a közérthető tájékoztatás a térség aktuális történéseiről. Az Eurázsia Központ a könyvek mellett saját tudományos folyóiratot (Eurasian Review) és tanulmányokat is publikál, konferenciákat, workshopokat, webináriumokat szervez, és a régiót kutató elismert szakemberekkel készít podcastokat. Kutatói révén pedig szerepet vállal a Corvinus Egyetem és más felsőoktatási intézmények különböző oktatási programjaiban, illetve eredményes együttműködések kialakítására törekszik más hazai és külföldi intézményekkel, például a Fudan Egyetemmel.
 
A Budapesti Corvinus Egyetem új központja Kína mellett Oroszországra, Közép-Ázsiára és a szomszédos térségekre összpontosít. Célja, hogy az ezekkel a régiókkal kapcsolatos ismeretanyag a politikai-gazdasági döntésekbe is beépüljön, elmélyítve ezáltal Magyarország és az eurázsiai térség közötti politikai, gazdasági és kulturális kapcsolatokat.

Leave a Reply

%d bloggers like this: