A kínai geopolitika fejlődése

Szerző: Horváth Levente (2018). A kínai geopolitika fejlődése. In: Kína, Indonézia és Vietnam – Geopolitikai összefüggések a 21. században (szerk. Dr. Moldicz Csaba). Budapest, BGE: OBIC. 13-30. oldal. – https://www.obic-bbs.hu/vol-1-2018/

Európában és Amerikában egyre nagyobb hangsúlyt kap a politikai földrajzi és a geopolitikai gondolkodás, s eközben a Kínai Népköztársaság a 21. század legnagyobb geopolitikai és geoökonómiai programját indította be – ez az „Egy övezet, egy út” projekt. Mára Kína vált a világ egyik vezető geopolitikai országává.

A geopolitika fejlődéséről szóló tanulmányokban többnyire csak az európai és amerikai nagy gondolkozókról hallhatunk, olvashatunk, azonban a kínai geopolitika fejlődéséről kevés információval rendelkezünk, döntően a kínai nyelv nem ismerete miatt. A nyugati geopolitikai gondolkodásmód kialakulása és fejlődése alatt mi történt Ázsiában, legfőképpen Kínában? Az 5000 éves kultúrával rendelkező Kínában hogyan viszonyultak a politikai földrajz és geopolitikai gondolkodáshoz? – tehetjük fel ezeket a kérdéseket.

E tudománypolitikai hiányosságok feloldására teszek kísérletet – részben a kínai nyelvű szakirodalom feldolgozásával – tanulmányomban, amelyben a kínai geopolitika fejlődését mutatom be az ókori kínai stratégáktól és filozófusoktól kezdve a császári dinasztiák tanácsadóin és tudósain át egészen a modernkori kínai vezetőkig, napjaink politikusaikig. Tanulmányomban továbbá a nyugati és kínai geopolitikai gondolkodásmódot is összehasonlítom, hogy még tisztább képet kaphassunk a kínai geopolitikai tudományról és még könnyebben megérthessük a Kínai Népköztársaság kormányának geopolitikai gondolkodásmódját, lépéseit.

 

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: