Új tudományos folyóirat: Eurázsia Szemle – lapbemutató

2022. január 28-án került sor az Eurázsia Szemle tudományos folyóirat ünnepélyes bemutatására és annak első számának ismertetésére. Az új tudományos folyóirat legfőbb célja egy olyan nemzetközileg elismert tudományos fórum létrehozása, amely multidiszciplináris megközelítésben a szűkebb régiók helyett Eurázsia egészét érintő és átfogó kérdésekkel foglalkozik. A lap célja, hogy lehetőséget és keretet biztosítson a különböző tudományágak között kibontakozó diszkurzusra, az eltérő nézőpontok ütköztetésére, továbbá mindazon trendek, kihívások és lehetőségek elemző bemutatására, amelyekkel a 21. század Eurázsiája és a nemzetközi rendszer szembenéz.

A Holdújévhez kapcsolódóan megszervezett, a folyóirat első számát bemutató online rendezvényen több, mint száz résztvevő volt jelen. A rendezvény keretében Dr. Horváth Levente, a Neumann János Egyetem Eurázsia Központjának igazgatója mutatta be az Eurázsia Szemle folyóiratot, majd Dr. Csizmadia Norbert, a Neumann János Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke méltatta a kezdeményezést, ezután Prof. Dr. Szilágyi István, az Eurázsia Szemle főszerkesztője ismertette az Eurázsia Szemle céljait.

Ezt követően az Eurázsia Szemle tudományos folyóirat szerkesztőbizottságának tagjai röviden bemutatták a folyóirat egyes rovatait is adó régiók, országok jelentőségét, szerepét az Eurázsia korszakban a lap első számában megjelenő tanulmányaik mentén.

  • Dr. habil Salát Gergely: Kína, az új centrum;
  • Dr. Háda Béla: Geopolitikai játszmák és hatalmi építkezés Dél-Ázsiában a 21. század harmadik évtizedének elején;
  • Dr. Moldicz Csaba: Törésvonalak Európában – Közép-Európa helyzete az új világrendben
  • Prof. Dr. Rostoványi Zsolt: Iszlám és geopolitika – a Közel-Kelet helye a formálódó eurázsiai erőtérben;
  • Dr. Szatmári Péter: Államcivilizáció vagy civil állam: az Orosz Föderáció perspektívái a 21. században;
  • Dr. Klemensits Péter: Délkelet-Ázsia geopolitikai jelentősége az új multipoláris világrendben.

Az Eurázsia Szemle tudományos folyóirat első száma az Eurázsia Központ oldalán – www.eurasiacenter.hu – érhető el.

Az Eurázsia Központ és az Eurázsia Szemle szerkesztőbizottsága örömmel várja az érdeklődőket és az Ázsiával kapcsolatos tanulmányokat az eurasiacenter@uni-neumann.hu email címen.

Leave a Reply

%d bloggers like this: