Eurázsia Központ Elemzések 2022/39. – Narratívák a világrendépítésben – A Szamarkandi Deklaráció

Szerző: Faust Anita

Absztrakt

A globalizáció utópisztikus narratívái megbuktak, írja Judah Grunstein a World Political Review hasábjain 2022 szeptember 20-án megjelent cikkében. A felvetés annál is inkább figyelmet érdemel, mert a világrendért folyó versengés közepette az válhat perdöntővé, hogy „kinek a sztorija nyer”, ahogy Joseph Nye fogalmazott egy bő évtizeddel ezelőtt. Mi a nyerő sztori, azaz narratíva titka? Ha a világrendről van szó, akkor annak fenntarthatósága mindenképpen fontos tényező, hiszen ez a stabilitás alapfeltételei közé tartozik. Azonban a globalizált világban az inkluzivitás is kulcsszó. Tanulmányomban a narratívák világrend formáló aspektusait mutatom be elméleti alapokon, és elemzem az SCO 2022 szeptemberében, Szamarkandban kiadott deklarációját. A narratívák is hozzájárulnak ahhoz, hogy a ma még eszkalációs szakaszában lévő, nyílt konfliktus után milyen rendezés várható.

Kulcsszavak: narratíva, fenntarthatóság, koherencia, inkluzivitás, világrend, SCO

A teljes elemzés innen tölthető le:

Leave a Reply

%d bloggers like this: