Eurázsia Központ Elemzések 2023/38.-Az Oroszországi Föderáció legújabb (2023. március 31-én jóváhagyott) külpolitikai koncepciójának geopolitikai elemzése

Az elemzést készítette: Bernek Ágnes

Absztrakt

Több mint egy évvel az orosz-ukrán háború/különleges katonai hadművelet megkezdése után, 2023. március 31-én hagyta jóvá V. Putyin az Oroszországi Föderáció új külpolitikai koncepcióját. E dokumentumnak kiemelt jelentősége van, mivel az ország elleni gazdasági és politikai szankciók nyomán alapvetően, soha korábban nem tapasztalt mértékben változott meg Oroszország nemzetközi helyzete, s lényegében megkezdődött Oroszország nyugati országoktól való teljes elszigetelése. A legújabb orosz külpolitikai koncepció először felvázolja a jelenlegi világpolitikai helyzetet és ennek várható jövőbeli alakulását, majd részletesen ismerteti, hogy Oroszországnak milyen kiemelt nemzeti érdekei vannak a külpolitika terén. A dokumentum legnagyobb része (9 alfejezetben) az ország külpolitikai prioritásait ismerteti, amelyek közül is a legfontosabb egy új méltányos és fenntartható világrend létrehozása. Majd az ország külpolitikai irányainak bemutatása következik fontossági sorrendben. Alapvető eltérés a korábbi külpolitikai koncepcióktól az, hogy az európai országok és az USA az orosz külpolitikai irányok prioritási sorrendjében csak a legutolsó helyeken szerepelnek, s ezzel együtt az ázsiai országok váltak az orosz külpolitika legfontosabb irányaivá. E dokumentum geopolitikai elemzése révén érthetővé válik Oroszország jelenlegi külpolitikai gondolkozásmódja, geostratégiai céljai és legfőképpen rövid és hosszú távú tervei egy új többpólusú világrend kialakítására.


Kulcsszavak: külpolitika, világpolitikai helyzet, az orosz nemzeti érdekek, az orosz külpolitika új irányai, új méltányos világrend

A teljes elemzés a Letöltés gombra kattintva érhető el:

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: