Eurázsia Központ Elemzések 2023/42.-A BRICS bővítés geostratégiája

Az elemzést készítette: Faust Anita

Absztrakt

A tanulmány a BRICS-et, a felemelkedő hatalmak új világrend kialakítására létrehozott fórumaként értelmezve arra a kérdésre keresi a választ, hogy miért éppen ezzel a hat országgal bővítette tagságát a szervezet. Módszertanában a Globális Dél nézőpontjába helyezkedve a 2023. augusztusi csúcstalálkozón kiadott deklarációt, a magas szintű sajtónyilatkozatokat, valamint a tagságra meghívott országok – Argentína, Egyesült Arab Emirátusok, Egyiptom, Etiópia, Irán és Szaúd-Arábia – adottságait vizsgálja. Az elemzés identitásösszetevők szerinti és nemzetközi intézményi kapcsolati hálózati szempontokat, valamint stratégiai területi logikai megfontolásokat azonosít az országcsoport kiválasztása hátterében. A bővítés koncepciója nyilvánvalóvá teszi a bejelentett bővítés történelmi horderejét, és azt, hogy ez csak az első lépés volt egy várhatóan felgyorsuló folyamatban. A BRICS bővítése a többpólusú világrendre nyitott országok politikai folyamatait katalizálni fogja, az egypólusú világrendben érdekelt hatalmak részéről pedig jelentős ellenlépések várhatók. Valószínűsíthető, hogy az eszkaláció dinamikája fokozódni fog és kiterjedésében globálissá válik.

Kulcsszavak: BRICS-bővítés, világrend, geostratégia, hálózat, függés.

A teljes elemzés a Letöltés gombra kattintva érhető el:

Leave a Reply

%d bloggers like this: