Eurázsia Központ Elemzések 2023/36.-Oroszország helyzete a Wagner-lázadás után

Az elemzést készítette: Andrékó Gábor Absztrakt A kelet-közép-európai térséget leginkább befolyásoló geopolitikai esemény Oroszország korlátozott katonai művelete Ukrajna ellen. A régió egyensúlyi helyzetére hatást  gyakorló aktív cselekmények figyelemmel kísérése azért jelent kiemelt feladatot, mert a regionális összefüggéseken túlnőve nem csak Oroszország nyugati befolyásának határait jelölhetik ki, de alapvetően átrendezhetik a nemzetközi erőviszonyokat is. A háborúContinue reading “Eurázsia Központ Elemzések 2023/36.-Oroszország helyzete a Wagner-lázadás után”

Eurázsia Központ Elemzések 2023/35.-Egyiptom geopolitikai és gazdasági helyzetképe

Az elemzést készítette: Tárik Meszár Absztrakt Legújabb elemzésünkben Egyiptom geopolitikai és gazdasági helyzetképét mutatjuk be, mely során egy rövid történelmi és gazdasági áttekintést követően ismertetjük az észak-afrikai arab államnak az Egyesült Államokkal, Kínával, Oroszországgal, az európai kontinenssel és Magyarországgal való kapcsolatait. Ez az elemzés nemcsak az Egyiptom nemzetközi szerepvállalását alakító sokrétű dinamikát tárja fel, hanemContinue reading “Eurázsia Központ Elemzések 2023/35.-Egyiptom geopolitikai és gazdasági helyzetképe”

Eurázsia Központ Elemzések 2023/34.-Kazah nemzetiségi politika: sikerek és kihívások

Az elemzést készítette: Kosztur András, a XXI. Századi Intézet vezető kutatója, az Eurázsia Központ külső szakértője Absztrakt Kazahsztán soknemzetiségű ország, azonban a posztszovjet térség több más államától eltérően mindeddig sikerült elkerülnie a nagyobb, etnikai alapú megrázkódtatásokat. A függetlenség elnyerése után a kazah vezetés egy, a kisebbségek számára támogató jellegű nemzetiségi politika mellett döntött. Emellett azonbanContinue reading “Eurázsia Központ Elemzések 2023/34.-Kazah nemzetiségi politika: sikerek és kihívások”

Eurázsia Központ Elemzések 2023/33.-Cégalapítási lehetőségek a magyar vállalkozók számára Indonéziában

Az elemzést készítette: Szakáli Máté Absztrakt A cégalapítás az első lépés egy üzleti tevékenység Indonéziára történő kiterjesztéséhez a külföldi, így a magyar beruházók számára is. Jelen elemzés arra a kérdésre keresi a választ, hogy milyen fontos változások léptek idéntől hatályba a cégalapítás terén az indonéz jogkörnyezet alapjaiban, amelyek hatással lehetnek az Indonéziában újonnan vállalkozni kívánóContinue reading “Eurázsia Központ Elemzések 2023/33.-Cégalapítási lehetőségek a magyar vállalkozók számára Indonéziában”

Eurázsia Központ Elemzések 2023/32.-A kazah előrehozott parlamenti választások háttere és eredményei

Az elemzést készítette: Veres Szabolcs Absztrakt Kazahsztánban 2023. március 19-én került megrendezésre az az előrehozott parlamenti választás, amely alapján az új összetételű kazah Mazsilisz megalakulhat. A közép-ázsiai ország 1991-es függetlenné válása óta ez volt a kilencedik parlamenti választás, 2016 óta pedig az első előrehozott választás, amely a helyi törvényhozói testületi választásokkal párhuzamosan került megrendezésre. AContinue reading “Eurázsia Központ Elemzések 2023/32.-A kazah előrehozott parlamenti választások háttere és eredményei”

Eurázsia Központ Elemzések 2023/31.-Oroszország és Mianmar: bajban egymásra találó barátok?

Az elemzést készítette: Kosztur András, a XXI. Századi Intézet vezető kutatója, az Eurázsia Központ külső szakértője Absztrakt Idén 75 éve vette fel egymással a kapcsolatot az egykori Szovjetunió és az akkor még nemzetközileg Burmaként ismert Mianmar. Ma mindkét államot szankciók sújtják, a nyugati országok pedig a két politikai rendszer elszigetelésére törekednek, ez azonban nem akadályozzaContinue reading “Eurázsia Központ Elemzések 2023/31.-Oroszország és Mianmar: bajban egymásra találó barátok?”

Eurázsia Központ Elemzések 2023/30.-Indonézia, mint célország a külföldi működőtőke számára 2023 tavaszán

Az elemzést készítette: Szakáli Máté Absztrakt 2021. március 4-i hatállyal új elnöki rendelet került bevezetésre Indonéziában a közvetlen külföldi tőkebefektetésekre vonatkozóan, amelyet a köznyelvben „új listának” vagy „pozitív befektetési listának” neveznek, és amely a korábbi „negatív lista” helyébe lépett. A rendelet célja, hogy növelje az Indonéziába irányuló működőtőke-befektetések volumenét, valamint diverzifikálja azok forrását és helyiContinue reading “Eurázsia Központ Elemzések 2023/30.-Indonézia, mint célország a külföldi működőtőke számára 2023 tavaszán”

Eurázsia Központ Elemzések 2023/29.-Szíria visszatért az arab ligába

Az elemzész készítette: Tárik Meszár Absztrakt Kairóban május 7-én megszavazták Szíria visszatérését az Arab Ligába. A polgárháború sújtotta ország tagságát 12 évvel ezelőtt függesztették fel. A döntés magában foglalja, hogy Szíriának vállalnia kell az arab kormányokkal folytatott folyamatos párbeszéd fenntartását annak érdekében, hogy politikai megoldást találjanak a szíriai konfliktusra, összhangban az ENSZ Biztonsági Tanácsának 2254.Continue reading “Eurázsia Központ Elemzések 2023/29.-Szíria visszatért az arab ligába”

Eurázsia Központ Elemzések 2023/28.-Szabadkereskedelem és gazdaságpolitikai reform:RCEP és Indonézia

Az elemzést készítette: Szakáli Máté Absztrakt Indonézia aktív és számottevő szerepet játszott a Regionális Átfogó Gazdasági Partnerségről (RCEP) folytatott tárgyalások kezdeményezésében és lebonyolításában. Jelen elemzés, magyarázó jellegű, kvázi esettanulmányként azt kutatja, hogy az RCEP milyen hatással lehet az indonéz kormányzat gazdaságpolitikai reformprogramjára, illetve, hogy a jelenlegi reformmenetrend mennyiben növelheti az RCEP az indonéz nemzetgazdasági fejlődésContinue reading “Eurázsia Központ Elemzések 2023/28.-Szabadkereskedelem és gazdaságpolitikai reform:RCEP és Indonézia”

Eurázsia Központ Elemzések 2023/27.-India és Japán biztonsági partnersége a 21. században

Az elemzést készítette: Klemensits Péter Absztrakt India és Japán harmonikus partnerséget ápol egymással, melynek jegyében az utóbbi években a védelmi együttműködés is megerősödött a felek között, amit elsősorban Kína felemelkedése motivált. Amint azt a világban lejátszódó események is mutatják a két ország külpolitikai-biztonságpolitikai stratégiájában vannak vitás kérdések, ennek ellenére az együttműködés bővítésére lehetőség kínálkozik, legfőképpenContinue reading “Eurázsia Központ Elemzések 2023/27.-India és Japán biztonsági partnersége a 21. században”