Eurázsia Központ Elemzések 2022/13. – A nagy átmenet: a globális hatalommegoszlás átalakulása és rivális világrend felfogások megjelenése az 1990-2021 időszakban

A tanulmány a jelenlegi nagyhatalmi konfrontációhoz vezető két fő fejleményt elemzi. Az Egyesült Államok 1990 óta megjelent 16 nemzetbiztonsági stratégiája alapján bemutatja azt, hogy azért tekinti az USA Oroszországot és Kínát kihívójának, mert az amerikai felfogás szerinti strukturális hatalom egyes elemeire szert tettek. A vizsgált időszakban a transznacionális vállalatok is birtokába jutottak a strukturális hatalom több elemének, ám ezt nem tekinti az USA fenyegetésnek, mert ezek a vállalatok az USA strukturális hatalmának is tényezői. A másik fő fejlemény az, hogy a strukturális hatalom egy vagy több tényezőjével rendelkező szereplők 2021 során kinyilvánították a világrenddel kapcsolatos kifogásaikat és elvárásaikat. Az USA számára a hatalom megoszlása nem elfogadható, Oroszország, Kína és a BRICS államok a világrend normáinak alkalmazását utasítják el, míg a Világgazdasági Fórum által megjelenített transznacionális vállalatok is új, transznacionális kormányzású világrend megvalósítását irányozták elő. Thuküdidész csapdájának mai megnyilvánulásából – a tét nagyságából, a konfliktusban résztvevő felekből és a mai strukturális hatalom természetéből – fakad a kibontakozó konfrontáció összetettsége, globális kiterjedése és súlyossága.

Kulcsszavak: struktúraképző hatalom, világrend, USA, BRICS, Világgazdasági Fórum

Az elemzést készítette: Faust Anita

A teljes elemzés itt érhető el:

Leave a Reply

%d bloggers like this: