Eurázsia Központ Elemzések 2023/6. – A koronavírus-világjárvány kezelésének tanulságai a délkelet-ázsiai regionalizmus szemszögéből

Absztrakt

Délkelet-Ázsia valamennyi államát súlyosan érintik a koronavírus-járvány egészségügyi–társadalmi–gazdasági következményei, ezáltal a válság és annak kezelése a tíz ország kormányközi integrációjának intézményi működését és tevékenységi körét is befolyásolja. Jelen elemzés kutatási kérdése, hogy a járványkezelés milyen politikai változásokat eredményez a délkelet-ázsiai regionális együttműködésben. Az elemzés nyilvános állami és szakmai forrásokra támaszkodva a politikai döntéshozatal szintjén törekszik a válaszadásra. Az írás végkövetkeztetése, hogy a járvány kiváltotta tagállami érdekközösség ugyan engedett koordinátori funkciót betölteni az ASEAN számára, de az integráció eddig követett fejlődési irányát és pályáját a válság nem tűnik alapvetően módosítani.

Kulcsszavak: ASEAN, regionalizmus, COVID-19, tanulságok, integráció

Leave a Reply

%d bloggers like this: