Csúcstalálkozó sorozat Szamarkandban 

2023 áprilisának közepén az üzbegisztáni Szamarkand városa adott otthont több az eurázsiai, s ezen belül is a közép-ázsiai régiót érintő fontos csúcstalálkozónak. 

2023. április 13-án Szamarkand látta vendégül az Afganisztánnal szomszédos országok negyedik miniszteri konferenciáját, melyen Irán, Kína, Pakisztán, Oroszország, Tádzsikisztán, Türkmenisztán és Üzbegisztán külügyminisztériumainak vezetői személyesen vettek részt, hogy megvitassák a másfél éve a tálibok irányítása alá került ország jelenlegi gazdasági helyzetét, valamint a térség egészét érintő biztonságpolitikai kérdéseket1

A terrorista kötődésű iszlamista radikális tálib mozgalom 2021 augusztusában, az afganisztáni amerikai csapatkivonásokat követően ragadta magához a hatalmat Afganisztánban. Ez idő alatt egyetlen ország sem ismerte el hivatalosan a tálib kormányt Afganisztán legitim kormányaként, azonban több állam – köztük Kína és Oroszország – sem zárta ki a velük történő együttműködést. 

A találkozót követően a kínai külügyminiszter kijelentette, hogy Peking soha nem fog beavatkozni Afganisztán belügyeibe, és reméli, hogy Kabul képes lesz nyitott és befogadó politikai struktúrát létrehozni, kiegyensúlyozott bel- és külpolitikát folytatni, valamint baráti kapcsolatokat fenntartani szomszédjaival és más országokkal. 

A szamarkandi találkozóval kapcsolatban külön érdekesség, hogy Amir Khan Muttaki, a tálib kormány külügyminisztere is részt vett rajta, aki beszédében köszönetet mondott a konferencián való részvételi lehetőségért és kihangsúlyozta, hogy Afganisztán nem kíván további összecsapások színtere lenni, valamint az afgán kormány készen áll lefektetni az alapot ahhoz, hogy Afganisztán betölthesse szerepét az összes regionális logisztikai projektben, mint amilyen a Transz-Afgán Vasút, TAPI, TAP, CASA-1000 projekt és az Övezet és Út kezdeményezés. 

A következő napon, 2023. április 14-én is Szamarkand szerepelt a Közép-Ázsiával kapcsolatos regionális kérdések középpontjában. Ugyanis az üzbég város adott otthont a hatodik Közép-Ázsia 5+Oroszország (Central Asia 5+Russia, C5+Russia) formában megrendezett találkozónak, melyen az öt közép-ázsiai ország (Kazahsztán, Kirgizisztán, Tádzsikisztán, Türkmenisztán és Üzbegisztán), valamint Oroszország külügyminisztériumi vezetői személyesen vettek részt.2 

A közép-ázsiai régió országai és Oroszország közötti megbeszélések napirendi témájának középpontjában a hatoldalú együttműködések ígéretes területei álltak, melyek jól tükrözték a korábbi Oroszország-Közép-Ázsia csúcstalálkozón (2022. október 14., Asztana) született megállapodásokat. Ezenkívül a találkozó során szó esett még az Oroszország és Közép-Ázsia országai között megvalósuló politikai, diplomáciai, kereskedelmi, gazdasági, energetikai, közlekedési és egészségügy együttműködés bővítéséről is.  

A szamarkandi ülés végén a találkozó résztvevői pozitívan értékelték a „Hatokon” belüli, a stratégiai partnerség elvein alapuló (a stratégiai partnerség fogalmát mind a hat fél külön kiemelte) gazdasági és diplomáciai kapcsolatok helyzetét. 

A találkozó során a Közép-Ázsiát érintő aktuális regionális és nemzetközi kérdésekről is külön egyeztetések folytak, melyek elsősorban az összetett afganisztáni helyzetre és annak a szomszédos államokra gyakorolt hatására összpontosultak. 

Ezen kívül az orosz külügyminisztérium vezetője tájékoztatta kollégáit az ukrajnai válsághelyzettel kapcsolatos moszkvai álláspontról, valamint arról, hogy javítani kell az eurázsiai államközi szervezetek és egyesületek tevékenységét annak érdekében, hogy azok hatékony platformként szolgáljanak az ukrajnai válsághelyzet megoldásában. Továbbá a szamarkandi csúcstalálkozón Szergej Lavrov kifejtette, hogyan viszonyul Oroszország a közép-ázsiai stratégiai stabilitás és a fegyverkezés kérdéseihez, kiemelve a Közép-Ázsia nemzeti prioritásaira épülő szuverén külpolitikák fontosságát. 

Az öt közép-ázsiai ország és Oroszország vezető diplomáciai képviselőinek Szamarkandi csúcstalálkozójának érdekes mozzanata volt,  Szergej Lavrov orosz külügyminiszter  azon kijelentése, hogy az Üzbegisztán, Oroszország és Kazahsztán közötti korábban megkötött úgynevezett „gázunió” erősíti a régió energiabiztonságát, s e kérdésben a legmagasabb, elnöki szinten is aktív előrelépés történt a három ország közötti „gázuniós” projekt megerősítésében. A három ország „gázuniójával” kapcsolatban Lavrov megjegyezte, hogy ez a projekt mindhárom résztvevő ország számára előnyös lesz, hiszen a projekttel kapcsolatban egyre nagyobb az érdeklődés. 

Emellett Szergej Lavrov orosz külügyminiszter – az előző napi, az Afganisztánnal szomszédos országok negyedik miniszteri konferenciájára visszautalva – kijelentette, hogy a jelenlegi afgán kormány elismerése az Afganisztánban élő nők jogainak tiszteletben tartásával és elismerésével, valamint a megbízható gazdasági és diplomáciai kapcsolatok kialakításával lehetséges. 

2023. április 14-én Szamarkand párhuzamosan adott otthont a FÁK (Független Államok Közössége) Külügyminiszteri Tanácsának, valamint a közép-ázsiai országok és Oroszország külügyminisztereinek hatodik ülésének, melyen részt vettek Azerbajdzsán, Örményország, Fehéroroszország, Kazahsztán, Kirgizisztán, Oroszország, Tádzsikisztán, Türkmenisztán és Üzbegisztán külügyminiszterei és magas rangú képviselői, valamint Szergej Lebegyev a FÁK-főtitkára is. 

A találkozó résztvevői elfogadták a FÁK országok fogyatékos gyermekek körében rendezett sporteseményekhez (szpartakiad) kapcsolódó dokumentumtervezeteket, melyben a tervek szerint négyévente egyszer sportnapokat tartanak, külön a téli és a nyári sportok számára. Ugyanakkor a téli sportoknál 2024-ben, a nyári sportoknál 2026-ban javasolják az első versenyek megrendezését. Ezen kívül az ülésen döntés született Szamarkand városának 2024-ben a FÁK kulturális fővárosává történő kinevezéséről is. 

Bár a Szamarkandban 2023 áprilisában megrendezésre került csúcstalálkozók hírei elkerülték a média figyelmét, az üzbegisztáni események azonban mégis több dologra rávilágítottak. Ezek közül az egyik, amit ki lehet emelni az Közép-Ázsia felértékelődése olyan regionális szervezeteken belül, mint a FÁK, valamint a régió megkerülhetetlenségének a szerepe az Afganisztánnal kapcsolatos biztonságpolitikai kérdésekben. A másik meghatározó tény, hogy az ukrajnai orosz agresszió ellenére a közép-ázsiai – és részben a kaukázusi – országok nem határolódtak el teljes mértékben Oroszországtól, amit az üzbegisztáni orosz-közép-ázsiai csúcstalálkozó is jól jelez. Az orosz külügyminiszter szamarkandi látogatása pedig egyfajta „tájékoztatás” is volt Moszkvának az ukrajnai helyzettel kapcsolatos állásfoglalásáról a közép-ázsiai posztszovjet tagköztársaságok irányába, s hogy a jövőben Oroszország továbbra is kész a régió országaival történő együttműködésekre. 

A gyorselemzést készítette: Veres Szabolcs 

Leave a Reply

%d bloggers like this: