Eurázsia Szemle

Elérkezett az ideje az Eurázsia korszak vizsgálatával és annak kérdéseivel foglalkozó, a magyarországi egyetemekkel és kutatóintézetekkel együttműködő új tudományos szakmai folyóirat létrehozásának. A 21. századi geopolitikai, gazdasági, technológiai és társadalmi változások meghatározzák a jövőnket, egyúttal jelentős kihívások elé állítják a nemzeteket és az egyéneket egyaránt. A folytatódó geopolitikai átalakulás epicentruma kétségtelenül Eurázsia, ahol az eltérő kultúrák, gondolkodásmódok és politikák fúziója érvényesül.

A folyóirat legfőbb célja egy olyan nemzetközileg elismert tudományos fórum létrehozása és megteremtése, amely multidiszciplináris megközelítésben a szűkebb régiók helyett Eurázsia egészét érintő és átfogó kérdésekkel foglalkozik. Céljaink szerint lehetőséget és keretet kívánunk biztosítani a különböző tudományágak képviselői között kibontakozó szakmai diskurzusra, az eltérő nézőpontok ütköztetésére, találkozására, továbbá mindazon trendek, kihívások és lehetőségek elemző bemutatására, amelyekkel a 21. század Eurázsiája és a nemzetközi rendszer szembenéz.

A folyóiratban szándékaink szerint olyan akadémiai igényű tanulmányok kerülnek publikálásra, amelyek tudományos fokozattal rendelkező, vagy doktori tanulmányokat folytató kutatóktól származnak, és amelyek illeszkednek a folyóirat arculatához. A legfőbb célközönséget a különböző tudományterületet képviselő szakpolitikusok, kutatók, egyetemi oktatók, doktoranduszok, egyetemi hallgatók és a téma tudományos igényességű feldolgozása iránt érdeklődést mutató személyek (politikusok, gyakorlati szakemberek, a gazdaság szereplői stb.) és intézmények alkotják.

Jelenleg sem Magyarországon, sem az Európai Unióban nincs Eurázsia témájával foglalkozó magas szakmai színvonalon jegyzett hasonló típusú folyóirat. Az Eurázsia Szemle ennek az űrnek a kitöltésére is vállalkozik.

A folyóirat szerkesztői jó szülőkhöz hasonlóan és méltóan azzal a reménnyel bocsátják útra édes gyermeküket, hogy az kedvező fogadtatásra és támogatásra talál a különböző tudományterületeket képviselő kutatók, oktatók, a felsőoktatásban résztvevők, valamint az elméleti tudást a gyakorlatban hasznosítani kívánó olvasóközönség részéről. A szerkesztőbizottság abban bízik, hogy számukra az Eurázsia Szemle nem csupán publikációs lehetőséget, hanem egyben a nélkülözhetetlen szakmai olvasmánnyá válás élményét is kínálja. Így biztosítva a folyóirat tartós fennmaradását és sikeres életpályáját.

Impresszum:

  • ISSN 2786-409X (Online)
  • Kiadja: a Neumann János Egyetem Eurázsia Központja
  • Kiadó székhelye: 1117 Budapest, Infopark sétány. 1. I. épület
  • Felelős kiadó: Dr. habil. Fülöp Tamás, rektor
  • Felelős szerkesztő: Dr. Horváth Levente
  • Főszerkesztő: Prof. Dr. Szilágyi István
%d bloggers like this: