Klemensits Péter

Péter egyetemi tanulmányait az ELTE Bölcsészettudományi Karán végezte, ahol 2007-ben történelem szakos okleveles bölcsész diplomát szerzett. Tanulmányait a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi Doktori Iskolájában folytatta, ahol hadtörténelemből 2012-ben szerezte meg a PhD fokozatot.

Az egyetemi diploma megszerzését követően kezdetben, mint vendégelőadó tartott órákat az ELTE BTK Délkelet-Ázsia Központjában, majd 2009-2012 között megbízott előadóként Délkelet-Ázsia 16–21. századi történelmét oktatta. Délkelet-Ázsia történelme és kultúrája témájában előadássorozatot szervezett, és részt vállalt a Délkelet-Ázsia minor elindításában. 2012-ben a Tan Kapuja Buddhista Főiskolán tartott vendégelőadásokat buddhizmus és háború témakörben. 2012-2014 között a PPKE BTK Nemzetközi Tanulmányok Tanszék megbízott előadója. 2014 szeptemberétől a PPKE BTK Modern Kelet-Ázsia Kutatócsoport tudományos segédmunkatársa. 2015 márciusától 2021 februárjáig a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány Kutatóintézetének szenior kutatója. 2015 szeptemberétől a PPKE BTK Modern Kelet-Ázsia Kutatócsoport külső munkatársa, óraadó oktatója. 2017-ben kezdte meg tanulmányait a Pécsi Tudományegyetem geopolitikai PhD programjában. 2020-2021-ben a Budapesti Gazdasági Egyetem, Nemzetközi Gazdaságtan Tanszék megbízott előadója. 2021 februárjától az Eurázsia Központ tudományos főmunkatársa.

Fő kutatási területe Délkelet-Ázsia nemzetközi kapcsolatai, Kína 21. századi Új Tengeri Selyemút kezdeményezése, valamint a klasszikus geopolitikai elméletek, amely témákban számos publikációja látott napvilágot, miközben rendszeres résztvevője a hazai és nemzetközi konferenciáknak.

Klemensits Péter írásai:

%d bloggers like this: